ORBEY belgelendirme faaliyetlerinde Yönetim sistemini oluşturmuş, esas alacağı politikaları belirlemiş, bu politikaları uygulayarak varmak istediği hedeflerini belirlemiştir.

Tarafsızlık, objektiflik, gizlilik ORBEY’in hizmetlerini sunarken esas aldığı değerledir. Bu değerlere bağlı kalmayı sağlamak için TS EN ISO/IEC 17065:2012Standardı ve akreditasyon şartlarını belirleyen diğer standartlar dikkate alınarak alt yapısını hazırlamış ve hedeflerine ulaşmak için kaynaklarını oluşturmuştur.

ORBEY, değerleri çerçevesinde temel amacına erişebilmek ve bunu sürdürebilmek için aşağıda sunulanları temel kalite politikasının birer unsuru olarak kabul etmektedir.

  • Belgelendirmede yasal uygulamaları, ulusal ve uluslar arası standartları temel olarak almak, bunların şartlarına ve olası değişikliklere sürekli uymak.
  • Yasal olarak veya geçmişi ile ilgili bir engeli olmadan belgelendirme talebinde bulunan herkese yetkilendirdiğimiz kapsamda, imkanlarımız dahilinde caydırıcı engel koymadan hizmet vermek.
  • Mali, ticari, ve siyasi baskı altında kalmadan tarafsız ve bağımsız olarak profesyonelce hizmet yürütmek.
  • Çıkar ilişkisine girmeden tüm tarafların memnuniyetine odaklanmak.
  • Sadece belgelendirme hizmeti vermek ve bunu yaparken belgelendirmeyi danışmanlık ya da eğitimle ilişkilendirmemek. Belgelendirme yapılan ürünlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermemek.
  • Hizmeti eğitimli, nitelikli, kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren kadrolar ile sunmak.
  • Belgelendirme hizmeti verilen kapsamlarda, gelişmeleri yakından takip ederek ilgili tarafları bilgilendirmek ve kendimizi sürekli geliştirmek.

 

ORBEY’in temel kalite politikasında yer alan hususlar hedeflere ulaşmanın birer vasıtası olarak değerlendirilmekte olup ORKEK.01-EK.01 ORBEY Kalite Politikası olarak ayrıca doküman haline getirilmiştir ve gerektiğinde gelişmelere göre revize edilecektir.