GİZLİLİK

ORBEY bilgilerin gizliliğinin korunması amacıyla ORPR.02 Gizliliğin Sağlanması Prosedürünü oluşturmuştur. ORBEY üst yönetimi ürün belgelendirme faaliyetlerinde elde ettiği tüm bilgileri gizli olarak değerlendireceğine dair taahhüdünü ORKEK.01-Ek.03 Üst Yönetimin Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı vermiştir. Ayrıca bilgilerin gizliliğinin korunmasını; belegelendirme sürecinde görev alan Şirket yönetimi de dahil tüm çalışanlar ve komite üyelerine ORPR.01-B.01 Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı imzalatarak güvence altına alınır.

 

ORBEY, müşteriye ait bilgilerin yasal zorunluluktan dolayı veya sözleşmeye ilişkin düzenlemelerden aldığı yetkiye istinaden gizli bilgileri açıklaması hususunu ORPR.02 Gizliliğin Sağlanması Prosedürü ile düzenlenmiştir. Bu konuda Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmelerinde gerekli maddeler mevcuttur.

 

Müşteriye ilişkin  olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler gizli olarak değerlendirilir.

 

2021 YILI HEDEFLERİMİZ

 

Kontrol ve sertifikasyon kapsamındaki işletme ve üreticilerimizin faaliyetlerini     bağımsızlık, tarafsızlık , eşitlik ,  gizlilik  ilkelerine bağlı kalarak sürdürmek.

 

Teknik  yönden  uymak zorunda  olduğumuz  ulusal organik tarım yönetmelik  ve standartları doğrultusunda  kontroller  yapmak  ve doğru değerlendirmeler  ile sertifikalandırma işlemlerini yerine getirmek.

 

2019 yılında TURKAK ‘dan ISO 17065 e göre akredite olunmuş, ISO 17065 Standartına uygun çalışmaların 2021 de devam etmesini sağlamak.

 

2020 yılında  Müşteri mennuniyeti başarı ile sağlanmış olup, olumsuz geri dönüşler olmamıştır. Çalışma prensiplerimizi aynen devam ettirerek, 2021 de de bu başarıyı yakalamak.

 

2021 yılı sonuna kadar Müşteri sayımızı artırarak organik tarıma katkı sağlamak. 

 

2020 yılında pandemi sebebi ile yapılamayan eğitimleri gerçekleştirmek,  eğitim hedefimizi 8 Saat /personel’ e ulaştırmak,

 

Belirlediğimiz hedeflerin yerine getirilmesinde ve bu hedeflerin devam ettirilmesinde elemanlarımızın katılımını ve bilgilendirilmesini sağlamak.

 

Yıllık hedeflerimizin personel tarafından bilgilendirilmesi ve uygulanmasının takibi sağlamak,

 

Geri dönüşler ve tarafsızlığın denetlenmesi için toplantılar yapmak(YGG –Tarafsızlık komitesi gibi.)

2021 için belirlenen hedefler 07.12.2020 tarihinde yapılan YGG toplantısında belirlenmiştir.