ORBEY’in temel kalite politikası aşağıdaki hedeflerle örtüşmektedir.

  • Hizmet kalitesini iyileştirmek, standart şartlarında hizmeti vermek, belgelendirme şartlarında yapılan değişikliklere en kısa sürede uyum sağlamak amacıyla belgelendirme projesinde görev alan tüm teknik ve idari personeli eğitmek, bunda sürekliliği sağlamak.
  • Sahada sürdürülen kontrol çalışmaları, sürdürülen anketler, müşteriler –müşterilerin müşterileri ve 3. Taraflardan alınan itiraz ve şikayetleri değerlendirerek müşteri memnuniyetini izlemek; müşteri memnuniyetini artırmak için düzeltici faaliyetler sürdürmek.
  • Faaliyetlerindeki tarafsızlığını kendi dışında denetlemek, bunu sağlamak için komite oluşturmak.
  • Belgelendirme alanında yeni programları uygulamayı ve tarımsal ürün belgelendirmenin kapsamını genişletmeyi amaçlamak;

 

Gizlilik

 

ORBEY bilgilerin gizliliğinin korunması amacıyla ORPR.02 Gizliliğin Sağlanması Prosedürünü oluşturmuştur. ORBEY üst yönetimi ürün belgelendirme faaliyetlerinde elde ettiği tüm bilgileri gizli olarak değerlendireceğine dair taahhüdünü ORKEK.01-Ek.03 Üst Yönetimin Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı vermiştir. Ayrıca bilgilerin gizliliğinin korunmasını; belegelendirme sürecinde görev alan Şirket yönetimi de dahil tüm çalışanlar ve komite üyelerine ORPR.01-B.01 Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı imzalatarak güvence altına alınır.

 

ORBEY, müşteriye ait bilgilerin yasal zorunluluktan dolayı veya sözleşmeye ilişkin düzenlemelerden aldığı yetkiye istinaden gizli bilgileri açıklaması hususunu ORPR.02 Gizliliğin Sağlanması Prosedürü ile düzenlenmiştir. Bu konuda Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmelerinde gerekli maddeler mevcuttur.

 

Müşteriye ilişkin  olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler gizli olarak değerlendirilir.