ORBEY Belgelendirme Limited Şirketi 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Organik Tarım Kanununu, 18.08.2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik  esaslarına uygun olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Yetkilendirilmesi çerçevesinde; organik tarımda kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerini ve organik tarım faaliyetlerini ve organik ürünleri belgelendirmek amacıyla kurulan limited şirket statüsünde bir kuruluştur.

ORBEY 18.08.2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik esaslarını dikkate alarak belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesinde TS EN ISO/IEC 17065:2012 Uygunluk Değerlendirmesi- Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar standardının şartlarını karşılayacak bir kalite sistemi oluşturmayı ve akredite bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.

Yürütülen belgelendirme programları, ilgili yasal mevzuata, standartlara uygun olarak yönetilmekte, kaynaklarının nitelikleri ilgili yönetmelik ve standartlara göre belirlenmektedir. Belgelendirme programlarının temelinde ilgili tarafların güveni ve inancı yatmaktadır.

ORBEY, Organik Tarım Uygulamalarına yönelik kanunlar, yönetmelikler ve diğer standartlar çerçevesinde üretilen ürünlerin değerinin korunması, artırılması için işlenen gıda ve gıda ürünlerinin söz konusu yönetmelikler çerçevesinde üretildiğine ve işlendiğine dair yasal mevzuata uygun olarak ve tarafsızlık ilkesine uyarak değerlendirme yapan ve belge düzenleyen bir kuruluştur.

ORBEY, müteşebbislerine belgelendirme faaliyetlerine tamamlayıcı başka hizmetler sunabilir. Bu hizmetler sonu belgelendirme taahhüdüne dayalı danışmanlık ve sadece müşterilerle sınırlı eğitim hizmetlerini içermez. Müşterilerle yapılan, anlamlı ve katma değer üreten bir kontrol faaliyetinin gereği olan teknik bilgi alışverişi danışmanlık faaliyeti olarak değerlendirmez.

ORBEY, ilgili standart ve yönetmeliklerin şartlarını yerine getirmek için müracaat eden tüm müteşebbislere-yasal veya belgelendirme sürecindeki geçmişi ile ilgili kısıtları olmaması kaydı ile herhangi bir ayrım gözetmeksizin belgelendirme hizmetlerini sunmakta, başvuru sürecini bilinçli olarak yavaşlatmamakta veya hızlandırmamaktadır.

ORBEY, belgelendirme programları pazara girmesi hedeflenen ürünün organik tarım kuralları çerçevesinde yetiştirilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi konularının ilgili yasal mevzuat ve standartlara göre değerlendirilerek belgelendirilmesini kapsar. Ürünün yetiştirildiği araziden yetiştiriciye, hasat sonrası işlemlere, temizleme, paketleme ve depolama ve satışına kadar olan zincirin tamamı belgelendirme süreci içindedir.

ORBEY tarafından belgelendirilen ürün, ilgili sürecin tüm aşamalarında kontrol edildiği, elde edilen sonuçların değerlendirildiği, sonuç olarak belgelendirildiği güvenini taşır.

ORBEY Belgelendirme programlarının temelinde ilgili tarafların güveni inancını artmaktadır.