Başvuru

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre tarım yaparak, tarım faaliyetlerinin ve elde ettikleri ürünlerinin uygunluğunu belgelendirmek isteyen müteşebbisler; faaliyetlerinin ve ürünlerinin kontrol ve sertifikasyonunun yapılması (belgelendirilmesi)için ilgili Yönetmelik gereği ORBEY’e başvururlar.

ORBEY belgelendirme sürecinin bu prosedür şartlarına uygun olarak tamamlanması amacıyla sürecin başlatılabilmesi için gerekli tüm bilgileri başvuru sahibinden talep eder. Bu amaçla ORBEK.01-F.01 Organik Tarım Kontrol Sertifikasyon Müracaat Formu kullanılır. Bu formlar talep eden herkesin hizmetten faydalanmasına imkân vermek amacı ile www.orbeybelgelendirme.com.tr adresinde yayınlanmış olup müteşebbis istediğinde indirebilmektedir.Talep halinde başvuru formu elden verilmekte, e-posta veya diğer yollardan da iletilmektedir.Başvuru formları;  Müteşebbislerin ORBEY’e sunması gereken bilgiler; yıllık üretim planının kapsadığı bilgileri ve bunun yanında denetim gün sayısını ve kontrol ücretini hesaplamak için gereken bilgileri de içerir.