Başvuru

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre tarım yaparak, tarım faaliyetlerinin ve elde ettikleri ürünlerinin uygunluğunu belgelendirmek isteyen müteşebbisler; faaliyetlerinin ve ürünlerinin kontrol ve sertifikasyonunun yapılması (belgelendirilmesi)için ilgili Yönetmelik gereği ORBEY’e başvururlar. Devamı…

Faaliyetlerimiz

Organik  Bitkisel üretim (Doğadan Toplama Dahil), Organik Hayvansal Üretim (Arıcılık Dahil), Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması (Maya Dahil), Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiriciler, Besin Maddeleri ve Bitki Koruma Maddeleri; üreten çiftçi ve işletmeleri denetleyerek organik tarım settifika belgesi düzenlemek.

Organik Tarım

Dünya’da havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, diğer hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak, doğaya dost üretim metodu “Organik Tarım” olarak nitelendirilmektedir. Devamı…